Vilnius TECH Universitete, I ir II korpusuose, atlikome modernizavimo darbus: fasado, stogo, nuogrindos atnaujinimas, vėdinimo, šildymo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų atnaujinimo darbai.